POEM | Your Instagram

"Your Instagram" is about a persona whose only access to his beloved is her Instagram wall. His is a story all too familiar for those whose affections can only be seen and felt from afar. The only time he feels his love is complete is through experiencing her through the artificiality of photographs and short clips of her.

Continue Reading POEM | Your Instagram

POEM | Hibik ng Kalikasan: Isang Koleksiyon

Ang Hibik ng Kalikasan: Isang Koleksiyon ay nagtataglay ng mga tula ukol sa pagpapahalaga sa kalikasan at/o kapaligiran. Hinihimok ng tula ang mambabasa na kumilos para sa pangangalaga ng kagubatan at mga isla dahil ito ay ating tirahan at para sa kapakanan ng susunod na henerasyon.

Continue Reading POEM | Hibik ng Kalikasan: Isang Koleksiyon