POEM | Hibik ng Kalikasan: Isang Koleksiyon

Ang Hibik ng Kalikasan: Isang Koleksiyon ay nagtataglay ng mga tula ukol sa pagpapahalaga sa kalikasan at/o kapaligiran. Hinihimok ng tula ang mambabasa na kumilos para sa pangangalaga ng kagubatan at mga isla dahil ito ay ating tirahan at para sa kapakanan ng susunod na henerasyon.

Continue Reading POEM | Hibik ng Kalikasan: Isang Koleksiyon