POEM | Hibik ng Kalikasan: Isang Koleksiyon

SHARE

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on stumbleupon
Share on email

I. Dalit ng Isla

a. Isla Marikit

Noon: isla ay marikit,
Ngayon ay kahindik-hindik.
Basura’y may dalang sakit.
Kumilos! Ganda’y ibalik.

b. Isla Paraiso

Mala-paraisong isla.
Katutubo ay binola,
Pinaulanan ng bala.
Sa pantalan, walang pila.

c. Islang Sinilangan

Labis na pinabayaan,
Ang isla kong sinilangan.
Paalam, kinabukasan.
Wala na akong tirahan.

II. Hibik ng Luntiang Paligid

Pagmasdan, Inang Kalikasan,
Dinig kaniyang kalungkutan:

Mga puno ay kaibigan,
Handog ay likas-yaman.
Alagaan, dapat ingatan.
Mga puno sa kagubatan,
Pinutol ng mga gahaman.

Kalikasa’y may panawagan:
Kumilos mga kabataan.
Asamin na kinabukasan,
Payapa’t luntiang tahanan. 

Dating asul na kalangitan,
Nagbabadya ng kadiliman.
Sa isang abusadong bayan,
Kalunos-lunos na hantungan.

DONATE

If you are able, please consider supporting LitArt Hub Publishing, a small, independent startup. All proceeds go to paying the writers and artists and running the website.

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on stumbleupon
Share on email

DONATE

If you are able, please consider supporting LitArt Hub Publishing, a small, independent startup. All proceeds go to paying the writers and artists and running the website.

Share your thoughts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!