POEM | Hibik ng Kalikasan: Isang Koleksiyon

I. Dalit ng Isla

a. Isla Marikit

Noon: isla ay marikit,
Ngayon ay kahindik-hindik.
Basura’y may dalang sakit.
Kumilos! Ganda’y ibalik.

b. Isla Paraiso

Mala-paraisong isla.
Katutubo ay binola,
Pinaulanan ng bala.
Sa pantalan, walang pila.

c. Islang Sinilangan

Labis na pinabayaan,
Ang isla kong sinilangan.
Paalam, kinabukasan.
Wala na akong tirahan.

II. Hibik ng Luntiang Paligid

Pagmasdan, Inang Kalikasan,
Dinig kaniyang kalungkutan:

Mga puno ay kaibigan,
Handog ay likas-yaman.
Alagaan, dapat ingatan.
Mga puno sa kagubatan,
Pinutol ng mga gahaman.

Kalikasa’y may panawagan:
Kumilos mga kabataan.
Asamin na kinabukasan,
Payapa’t luntiang tahanan. 

Dating asul na kalangitan,
Nagbabadya ng kadiliman.
Sa isang abusadong bayan,
Kalunos-lunos na hantungan.

Christine Marie Lim Magpile

Si Christine Marie Lim Magpile ay nagtapos ng Bachelor of Secondary Education – History major (cum laude) sa Unibersidad ng Santo Tomas. Kumukuha siya ng Masterado sa Araling Pilipino sa Unibersidad ng Pilipinas. Kasalukuyan siyang editor sa UP Press.
Follow Christine on Facebook and Twitter

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.