POEM | Hibik ng Kalikasan: Isang Koleksiyon

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on stumbleupon
Share on pocket

I. Dalit ng Isla

a. Isla Marikit

Noon: isla ay marikit,
Ngayon ay kahindik-hindik.
Basura’y may dalang sakit.
Kumilos! Ganda’y ibalik.

b. Isla Paraiso

Mala-paraisong isla.
Katutubo ay binola,
Pinaulanan ng bala.
Sa pantalan, walang pila.

c. Islang Sinilangan

Labis na pinabayaan,
Ang isla kong sinilangan.
Paalam, kinabukasan.
Wala na akong tirahan.

II. Hibik ng Luntiang Paligid

Pagmasdan, Inang Kalikasan,
Dinig kaniyang kalungkutan:

Mga puno ay kaibigan,
Handog ay likas-yaman.
Alagaan, dapat ingatan.
Mga puno sa kagubatan,
Pinutol ng mga gahaman.

Kalikasa’y may panawagan:
Kumilos mga kabataan.
Asamin na kinabukasan,
Payapa’t luntiang tahanan. 

Dating asul na kalangitan,
Nagbabadya ng kadiliman.
Sa isang abusadong bayan,
Kalunos-lunos na hantungan.

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr

You Might Also Enjoy

Dive by Katie Velez

Dive by Katie Velez is a poem where she reflects on her own creative process and how her own experiences fuel her creativity.

Read More »

Got something to share?

error: Content is protected !!