LitArt Header

POEM | Hibik ng Kalikasan: Isang Koleksiyon

I. Dalit ng Isla

a. Isla Marikit

Noon: isla ay marikit,
Ngayon ay kahindik-hindik.
Basura’y may dalang sakit.
Kumilos! Ganda’y ibalik.

b. Isla Paraiso

Mala-paraisong isla.
Katutubo ay binola,
Pinaulanan ng bala.
Sa pantalan, walang pila.

c. Islang Sinilangan

Labis na pinabayaan,
Ang isla kong sinilangan.
Paalam, kinabukasan.
Wala na akong tirahan.

II. Hibik ng Luntiang Paligid

Pagmasdan, Inang Kalikasan,
Dinig kaniyang kalungkutan:

Mga puno ay kaibigan,
Handog ay likas-yaman.
Alagaan, dapat ingatan.
Mga puno sa kagubatan,
Pinutol ng mga gahaman.

Kalikasa’y may panawagan:
Kumilos mga kabataan.
Asamin na kinabukasan,
Payapa’t luntiang tahanan. 

Dating asul na kalangitan,
Nagbabadya ng kadiliman.
Sa isang abusadong bayan,
Kalunos-lunos na hantungan.

You might also enjoy

LitArt Hub Featured Image Biktima
Biktima

The poem Biktima is about bullying. It is written by Riza Comilang

I Fell In Love With God by Titan Callisto

The poem is an expression of anger towards someone with whom the poet fell in love with, but now, had fallen out of, depicting a relationship where the other person thought of him as nothing.

Liked it?

Please share it

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on tumblr

You can also buy us coffee

Buy Me a Coffee

Got something to share?

error: Content is protected !!