LitArt Mag Issue No. 001

LitArt Magazine Issue 1

Contributors
for this Issue

Angelo

sa panulat ni
CHAY MENDIORO
Pag-ibig na labag sa langit ay itutuloy sa lupa; langit ang magtatakda.  Subalit, pag-ibig at tadhana ay babaguhin ng isang sumpa.

Embracing Change

create by
MAYUMI CRUZ
When we learn to embrace change in a positive way, we turn the bleak to bright, the dark to color. And eventually, brightness will defeat the bleak and color will cover up the darkness.

Berdeng Likido

sa panulat ni
ZANDRO BAUTISTA
Ang tahimik na pumumuhay ng mag-asawang Goryo at Kriselda ay nabalot ng panganib kasabay ng kanilang paghihintay sa pagsilang ng kanilang supling. Nakahanda kaya silang harapin ang panganib na ito?

Maikling Kuwento

Berdeng Likido

SHADOW

written by
MD JAU
Luna bumped into an old friend and invited her to her son's birthday. When Jasmine didn't show up, Luna went to search for her and realized she had an unsual meeting with someone else.
Short Story
Shadow
error: Content is protected !!