POEM | Pagsugal

Gugustuhin mo bang isugal
Ang puso sa walang katiyakan?
Hahayaang mahulog, magmahal
Kahit sakit lang ang kahihinatnan?

Handa ka bang maulit
Ang hapdi, luha, at pasakit,
Ulit-ulit na pagbale wala,
Palaging umaasa sa wala?

Magmamahal ka pa rin ba
Kung pati oras ay inaamot mo pa,
Wari’y pulubing nagmamakaawa
Pahalagahan ka lang niya?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.