SHARE

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on stumbleupon
Share on email

Gugustuhin mo bang isugal
Ang puso sa walang katiyakan?
Hahayaang mahulog, magmahal
Kahit sakit lang ang kahihinatnan?

Handa ka bang maulit
Ang hapdi, luha, at pasakit,
Ulit-ulit na pagbale wala,
Palaging umaasa sa wala?

Magmamahal ka pa rin ba
Kung pati oras ay inaamot mo pa,
Wari’y pulubing nagmamakaawa
Pahalagahan ka lang niya?

DONATE

If you are able, please consider supporting LitArt Hub Publishing, a small, independent startup. All proceeds go to paying the writers and artists and running the website.

SHARE THIS POST

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on stumbleupon
Share on email

DONATE

If you are able, please consider supporting LitArt Hub Publishing, a small, independent startup. All proceeds go to paying the writers and artists and running the website.

Share your thoughts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!