LitArt Header

Pagsugal

LitArt Hub Featured Image Poem Pagsugal Katie Velez

Gugustuhin mo bang isugal
Ang puso sa walang katiyakan?
Hahayaang mahulog, magmahal
Kahit sakit lang ang kahihinatnan?

Handa ka bang maulit
Ang hapdi, luha, at pasakit,
Ulit-ulit na pagbale wala,
Palaging umaasa sa wala?

Magmamahal ka pa rin ba
Kung pati oras ay inaamot mo pa,
Wari’y pulubing nagmamakaawa
Pahalagahan ka lang niya?

You might also enjoy

LitArt Hub Featured Image Biktima
Biktima

The poem Biktima is about bullying. It is written by Riza Comilang

I Fell In Love With God by Titan Callisto

The poem is an expression of anger towards someone with whom the poet fell in love with, but now, had fallen out of, depicting a relationship where the other person thought of him as nothing.

Liked it?

Please share it

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on tumblr

You can also buy us coffee

Buy Me a Coffee

Got something to share?

error: Content is protected !!